สพป.ระยอง เขต ๒ จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพและการมีงานทำในสถานประกอบการ

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพและการมีงานทำในสถานประกอบการ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง สอดคล้องกับตลาดแรงงานจากสถาบันการศึกษาโดยตรง จำนวน ๖ สถาบัน ได้แก่ ๑. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง ๒. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง ๓. วิทยาลัยการอาชีพแกลง ๔. ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม ๕. วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ๖. กศน.อำเภอแกลง ณ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง