ผอ.สพร.สพฐ.ลงพื้นที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่กาศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 นำโดยนายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 นายทรงวุฒิ ศรล้อม นายวิรัตน์ กะตะศิลา น.ส.ประไพรินทร์ นธีนาม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และ บุคลากร ให้การต้อนรับดร.อนันต์ พันนึก ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมนี้ได้มอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการ การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาในรูปแบบ “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” และความปลอดภัยในโรงเรียน โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับ