ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานประจำศูนย์สอบและตัวแทนศูนย์สอบการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานประจำศูนย์สอบและตัวแทนศูนย์สอบการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะเจ้าหน้าที่บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเบญจเสมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด