ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่พบปะมอบนโยบายและเยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำชีได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบ O-NET

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายกรุงศรี ศิริปะกะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่พบปะมอบนโยบายและเยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำชีได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบ O-NET โดยการนำของ นายพินิจ บาคาล ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำชี คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมโครงการครั้งนี้ โดยมี นางจันดา ทัพละ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดงหวาย และคณะครูให้ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านดงหวาย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด