“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น.
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางแก้ว ฉัตรจอหอ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ และบุคลากรในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2565 เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาและข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2