สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565  นายวิทยา วังคะฮาต  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวสุพัตรา ทองยู่  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตาม สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร  คณะครู บุคลากร  และนักเรียน  โรงเรียนในเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ณ  โรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ)  และโรงเรียนบ้านบุเสี้ยว