ประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. เพื่อรับฟังนโยบายข่าวราชการจาก สพฐ.และ กระทรวงศึกษาธิการ นำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน  ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. เพื่อรับฟังนโยบายข่าวสารทางราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน .และกระทรวงศึกษาธิการ นำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่ม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑