สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญส่ง ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในการประชุมทีมบริหาร และผู้บริหารโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับการลงพื้นที่ของ นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2565 โดยกำหนดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเมืองบาง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ติดตามโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” และโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล หรือ “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ”  ณ ห้องประชุมพระใส  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด