สพป.ภูเก็ต รับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ.

วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. นายชัยยุทธ  อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา เพื่อนำสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมพุดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต