สพม.ร้อยเอ็ด ดำเนินการประชุมคณะผู้บริหาร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา เวลา 09.00 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วย ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด นายวงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือข้อราชการ และเตรียมการต้อนรับคณะกรรมการติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ศุภนัส เสาศิริ