สพป.จันทบุรี เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน อายุ 5-11 ปี ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer (สูตรฝาสีส้ม)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายกฤติพงศ์ สัตพันธุ์ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 น.ส.สมพร อุระเกตุ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน อายุ 5-11 ปี ของโรงเรียนสฤษดิเดช และโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ที่เข้ารับ การฉีดวัคซีน Pfizer (สูตรฝาสีส้มสำหรับเด็ก) เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนคา 2019 (COVID-19) เตรียมพร้อมรองรับการเปิดเรียนในรูปแบบ On – site โดยได้รับการประสานจากโรงพยาบาลพระปกเกล้าจัดทีมเฉพาะกิจดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เชิงรุก สำหรับวันนี้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช จำนวน 330 คน และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี จำนวน 184 คน ณ โรงเรียนสฤษดิเดช และ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี