การประชุมชี้แจงตัวแทนสนามสอบ O-NET ชั้นป. 6 และม. 3 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายประมวล​ บุญ​ที​ฆ​์ ผอ.สพป.จันทบุรี​ เขต​ 1​ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายกฤติพงศ์ สัตพันธ์ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี​ เขต​ 1​ นายสุทธิ สุวรรณปาล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา ในการประชุมชี้แจงตัวแทนสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 “โครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพป.จันทบุรี เขต 1