สพป.หนองคาย เขต 1 การประชุมชี้แจงการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญส่ง  ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย เขต 1 เพื่อครูผู้สอนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ในสังกัดทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ  และสามารถดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ครูผู้สอนชั้นอนุบาลปีที่ ๓  ในสังกัดทุกคน  รวม ๑๕o คน ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิค – 19 ) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด