สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2565

วันพุธที่  9  กุมภาพันธ์ 2565   เวลา 08.00 น.**

                     นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย นางกันยมาส  ชูจีน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม/หน่วย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2565 “สพฐ.วิถีใหม่  วิถีคุณภาพ” โดยนายอัมพร  พินะสา  เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู เพื่อรับทราบข้อราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อจากนั้น  เป็นการประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ ภารกิจงานของ    แต่ละกลุ่มกับผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย  เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องบรรลุตามเป้าหมาย   ณ  ห้องประชุมเขาปูน อาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1