สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 – ผอ.กลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 – ผอ.กลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 3/2564 เพื่อมอบนโยบายและแจ้งข้อราชการบริหารงาน ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1