สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุภชัย  ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ     การจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดีบประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี ดร.พีระพรรณ  ทองศูนย์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ดร.ปรีชา จันทวี รอง ผอ.สพป.      ศรีสะเกษ เขต 4 นายจิมจง ทองคำวัน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 คณะศึกษานิเทศ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในการจัดการสอบ เข้าร่วมรับฟังแนวทางในการสอบในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์