สพม.ปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับกลุ่มจังหวัด 2 (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09:00 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับกลุ่มจังหวัด 2 (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล) ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภท นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขนาดใหญ่) ของ เด็กหญิงธิดารัตน์ รักชาติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล โดยมี นายสมพงษ์ แสนสำโรง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินฯ ณ หอประชุมโรงอาหารโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล