สพม.ปัตตานี ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล คณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ในการติดตามเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมด้วย นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล คณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ในการติดตามเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบายเร่งด่วน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โครงการพาน้องกลับมาเรียน เพื่อนำกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โครงการโรงเรียนคุณภาพและการสร้างเครือข่ายทรัพยากรร่วมกัน การดำเนินโครงการโรการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินตามมาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาคเรียนที่ 2/2564 การฉีดวัคซีนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและการเปิดเรียน แบบ On-site ณ ห้องประชุมจามจุรี สพม.ปัตตานี