สพป.ชัยภูมิ เขต 1ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงและสร้างความเข้าใจการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อน นโยบาย จุดเน้น  สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ผ่านระบบ ZOOM Meeting

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายสงัด  คำเรืองศรี  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยกลุ่มทุกกลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงและสร้างความเข้าใจการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อน นโยบาย จุดเน้น  สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ผ่านระบบ ZOOM Meeting  ณ ห้องประชุมพระเทพภาวนาวิกรม วิ  โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดการประชุมและบรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565”