สพม.แพร่ จัดการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ณ ห้องประชุม 3 สพม.แพร่