สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสนอเอกสารประกอบการคัดกรองศูนย์การเรียนรู้

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสนอเอกสารประกอบการคัดกรองศูนย์การเรียนรู้ และทบทวนความจำนงขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู