สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 6/2565 ประจำวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้ นายศรีสินธิ์ ศรีนภาดร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2565  เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร และนโยบาย ข้อราชการต่างๆ สู่การปฏิบัติ     ณ ห้องประชุมทางไกล สพป.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2