ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อม การดำเนินการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564

นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อม การดำเนินการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และตัวแทนศูนย์สอบจำนวนสนามสอบละ 2 คน มีสนามสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 21 สนามสอบ และสนามสอบ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 11 สนามสอบ ที่เข้าร่วมประชุมชี้แจง ณ ห้องประชุมสาเกตุ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)