ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมสัมมนาทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา “ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2566” ของสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอศรีสมเด็จ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมสัมมนาทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา “ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2566” ของสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอศรีสมเด็จ พร้อมนี้ได้มอบโล่เกียรติบัตรให้ผู้บริหารสถานที่ศึกษาที่มีผลงานดีเด่น และครูผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)