ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครูในการดูแลลูก ๆ นักเรียน

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครูในการดูแลลูก ๆ นักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ โรงเรียนวัดคงคาวราราม และโรงเรียนบ้านวังหิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง