ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้สัมภาษณ์ทีมวิจัยจาก TDRI

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้สัมภาษณ์ทีมวิจัยจาก TDRI นำโดย นายพงศ์ทัศ วนิชานันท์, นางสาวณิชา พิทยาพงศกร, นายทัฬหวิชญ์ ฐิติรัตน์สกุล และนายอรรถสิทธิ์ ขจรรุ่งศิลป์ ตามโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ประกอบระบบการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ ๑. ติดตามความเป็นอิสระระดับพื้นที่ ในประเด็นที่มีการปลดล็อกทางกฎหมายไปแล้ว ๒. ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อนำไปสื่อสารและขยายผล และ ๓. ถอดบทเรียนอุปสรรคที่ทำให้ดำเนินการไม่สำเร็จเเละเเนวทางเเก้ไข โดยมีส่วนร่วมจากพื้นที่ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ณ ห้องผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒