ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมบอร์ดบริหาร ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมบอร์ดบริหาร ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลาดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยกลุ่ม และบุคลากรมีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเบญจเสมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด