สพป.สร.1 ร่วมการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายของ รมว.ศึกษาธิการ

วันที่ 9  กุมภาพันธ์  2565 ( เวลา  13.30 – 16.00 น.) นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 มอบหมาย  นายสุทัศน์  เดชมา  รอง ผอ.เขตพื้นที่ พร้อมด้วย  ผอ.กลุ่ม และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมออนไลน์ ชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ