สพป.ปจ.2 ขับเคลื่อนความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

       วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00 น.  นายอัมพล หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งการอบรมเพื่อให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู”  ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อำนวยการเรียนรู้” ทำหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีการจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียน  มีผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน 46 คน ใช้เวลาในการอบรม 2 วัน  โดยได้รับเกียรติจากนายศรัณญู ศรีสมพร  ข้าราชการบำนาญ อดีตครู ระดับ คศ.4 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ สาขาวิชาเคมี  โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง  เป็นผู้บรรยายให้ความรู้  ณ  ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2