ดร.ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.ดุจดาว ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ กล่าวต้อนรับคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม  ตำบลวังม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ซึ่งมีนางสาวนิตยา ดุลณีย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม นำทีมคณะมาศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนทางวิชาการ โดยมีนายมหันต์ เวทไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และข้าราชการในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒