สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายฯ

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย นายกัมพล เจริญรักษ์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับจุดเน้นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านระบบ ZOOM Meeting โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม