สพป.นภ.2 ประชุมชี้แจงดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ป.6 และชั้น ม.3

วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายรัฐอิสรา  กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ป.6 และชั้น ม.3 เพื่อชี้แจงแนวทางและรายละเอียดตามข้อหนดของ สทศ. การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ซึ่งในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในวันเสาร์ที่  12 กุมภาพันธ์ 2565  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปึที่ 3  ในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 โดยดำเนินการตามคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานอย่างเคร่งครัด  ณ ห้องประชุมสัตตบงกช สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1790791784645169