สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมต้อนรับ นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 คนใหม่

>>>>>>วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ร่วมต้อนรับ นายศุภชัย ศรีหาใต้ เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยมีนายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 กล่าวต้อนรับ และมีนายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 นายกิติกร ศิรินิกร รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ผู้ทรงวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3