สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่1/2565

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่1/2565 เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ  ห้องประชุมดอกจาน สพป.มหาสารคาม เขต 1