ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ ICT ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเขวา ท่าตูม ห้วยแอ่ง

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเขวา ท่าตูม ห้วยแอ่ง ประจำปี 2564 พร้อมนี้ได้มอบโล่และเกียรติบัตร ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหันเซียงเหียน อ.เมือง จ.มหาสารคาม