สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ ๑ จากศธจ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายศรีสินธิ์ ศรีนภาดร รองผอ.สพท.ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการดำเนินการค้นหาปัจจัยที่สะท้อนการปฏิบัติจริง ทั้งมิติปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพตามสถานศึกษาในพื้นที่เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้เวลาประมาณ 09.30 น.ลงพื้นที่ติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา โรงเรียนตลาดหนองหวาย อำเภอท่าชนะ และเวลาประมาณ 13.00 น ลงพื้นที่ติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ STAND ALONE  โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา อำเภอวิภาวดี โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนดังกล่าวให้การต้อนรับ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2