สพป.ระยอง เขต ๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดแสดงนิทรรศการ ภายใต้โครงการยกระดับโรงเรียนสู่การเรียนรู้ด้าน Coding & Stem สู่การพัฒนา AI ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายกัมพล เจริญรักษ์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดแสดงนิทรรศการ ภายใต้โครงการยกระดับโรงเรียนสู่การเรียนรู้ด้าน Coding & Stem สู่การพัฒนา AI ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้มีการขับเคลื่อนยกระดับโรงเรียนสู่การเรียนรู้ด้าน Coding & Stem สู่การพัฒนา AI รวมถึงให้ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมในโครงการดังกล่าว โดยมีครูเข้าร่วมการประชุม จำนวน ๕๐ คน ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ นายจิรพล คำต่อตั้ง ศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สพป.ระยอง เขต ๒