รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ รับการให้คำปรึกษาและแนะนำการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯ

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายพชรพล จ่าพุลี รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ รับการให้คำปรึกษาและแนะนำการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี รอบ ๓ เดือน จากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) นำโดย ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชลบุรี ระยอง และคณะ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting