ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สพ.3สร้างภูมิคุ้มกันสำรวจนักเรียน5-11ปีสพป.สพ.3ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สพ.3 ห่วงใยและเล็งเห็นความสำคัญ ของความปลอดภัยของนักเรียน ถึงแม้โรงเรียนจะดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อคลายความกังวลของผู้ปกครอง จึงสำรวจความประสงค์ให้นักเรียนฉีดวัคซีนของนักเรียนอายุ 5-11 ปี สังกัดสพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จำนวน 125 โรง 1 สาขา ข้อมูลเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 จำนวนทั้งสิ้น 8,397 คน นักเรียนสังกัดอำเภอ เดิมบางนางบวช 2,178 คน อำเภอสามชุก 2,009 คน อำเภอด่านช้าง 2,821คน อำเภอหนองหญ้าไซ 1,389 คน โดยวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 โรงพยาบาล หนองหญ้าไซเริ่มฉีดให้นักเรียนสังกัดอำเภอหนองหญ้าไซ จำนวน 359 คน ผอ.รร. คุณครู ผู้ปกครอง นำนักเรียนมารับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์อย่างพร้อมเพรียง โดยนายแพทย์อิศวร ดวงจินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ นำทีมงานให้บริการ และกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด สพป.สพ.3 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้