สพป.สมุทรสาคร – รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายชาติชาย ขันทำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร นายสมใจ ผิวสา รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ดร.สมชาย นาคนัด รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เพื่อรับทราบข้อราชการ จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม ชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร