สพป.สมุทรสาคร – ประชุมชี้แจงนโยบาย รมว.ศธ. และ นโยบาย สพฐ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เมื่อวันพุธที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสมใจ ผิวสา รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ดร.สมชาย นาคนัด รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม ชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร