สพป.ชลบุรี เขต 1 ติดตามการดำเนินการโครงการพาน้องกลับห้องเรียน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.อรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สพฐ. และคณะ ที่ได้มาติดตามผลการดำเนินงานการพาน้องกลับมาเรียน การดำเนินการครบ จำนวน 6 คน และการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ สพป.ชลบุรี เขต 1 ดำเนินการโดยใช้รูปแบบ Chon1 Term Tem Plus และการเติมเทคโนโลยีในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเต็มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ การดำเนินงาน ณ ห้องประชุมจันทนี สพป.ชลบุรี เขต 1