การฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมสาธิตโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางนิตยา จารุมาศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากุดชุม คำน้ำสร้าง นายสัญญา กุลเกลี้ยง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง เข้าร่วมการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมสาธิตโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2