สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ต้อนรับคณะติดตาม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

              วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 08.30 น.  นายอัมพล หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  นายนพดล ตลับแก้ว  นายจินดา วงศ์อำมาตย์  นายวิทยา  วังคะฮาต รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  และ ผอ.กลุ่ม  ให้การต้อนรับนายสุวิทย์  บึงบัว  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี  นางสาวศศิร์ภัทร  พิพัฒนธนพงศา  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ลงพื้นที่ติดตามเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  จากนั้น เวลา 10.30 น.  ได้ลงพื้นที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)  ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพ เพื่อติดตามประเด็นเร่งด่วนตามแบบติดตามที่ สพฐ.กำหนด