เลขา กพฐ. ลงพื้นที่ติดตามนโยบายการบริหารจัดการศึกษา จังหวัดแพร่

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตามนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา และโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายอดุลย์  เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ , นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ , นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และนายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและนำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ (ม่วงไข่วิทยาคาร) อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่