ศรีสะเกษ เขต 2 ร่วมประชุมศรีสะเกษ เขต 2

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุริภาศ  สีหะวงษ์  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 พร้อมด้วยนายทรงวุฒิ  ศรล้อม นายวิรัตน์  กะตะศิลา น.ส.ประไพรินทร์  นธีนาม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม  เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมออนไลน์ส่งสัญญาณจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ในโอกาสที่นายชนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตา ศรีสะเกษ เขต 2 และการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพ