สพป.ภูเก็ต ประชุมชี้แจงการทดสอบ O-NET คณะกรรมการระดับสนามสอบทุกตำแหน่ง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายชัยยุทธ  อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (โรงเรียนที่มีการทดสอบ O – NET)คณะกรรมการระดับสนามสอบทุกตำแหน่ง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – NET ปีการศึกษา2564 ศูนย์สอบ สพป.ภูเก็ต โดยระบบออนไลน์ Google Meet ด้านมาตรการการจัดการทดสอบ O – NET ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บทบาทการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O – NET ปีการศึกษา 2564 ระดับสนามสอบ เพื่อให้การทดสอบเป็นไปตามคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อย่างเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ณ ห้องพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต