สพม.พงภกรน รับคณะติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน พาน้องกลับมาเรียน และโรงเรียนคุณภาพ จาก สตผ.สพฐ.

+++++วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2565  นางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมด้วย นายสมชาติ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  ผู้บริหารสถานศึกษา  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การพาน้องกลับมาเรียน และการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ นำโดย นางอังคณา สุขเสวี  รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ นายไชยา  อินทะเสน สพฐ.  โดยผู้เทนทั้งสองสังกัดได้รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว พร้อมทั้ง สภาพปัญหา อุปสรรค  และรับคำแนะนำจากคณะติดตามในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อไป  

เรวดี…ภาพ / ข่าว