สพป.ศรีสะเกษ เขต4 รายงานการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในประเด็นเร่งด่วน

นที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมประชุมการลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ได้รายงานการดำเนินงานโครงการพาน้องกลับมาเรียนและโครงการโรงเรียนคุณภาพ พร้อมทั้งอุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนาต่อผู้ตรวจติดตามฯ ณ ห้องประชุมไพลิน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1