ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมและเป็นเกียรติต้อนรับพลเรือเอก พงษ์เทพ  หนูเทพ องคมนตรี  ส่วนราชการในพระองค์

วันที่ 11  กุมภาพันธ์  2565 เวลา 12.30 น. 

          ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมและเป็นเกียรติต้อนรับพลเรือเอก พงษ์เทพ  หนูเทพ องคมนตรี  ส่วนราชการในพระองค์

นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   ร่วมประชุมและเป็นเกียรติต้อนรับพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีส่วนราชการในพระองค์  ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะจากส่วนกลางเดินทางตรวจเยี่ยมดูสถานการณ์และสถานที่ภายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20จังหวัดชุมพร